"oppose the death penalty" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwstaw karę śmierci
  1. oppose czasownik + penalty rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It serves as a training ground for students who oppose the death penalty.

podobne do "oppose the death penalty" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "oppose the death penalty" po angielsku

rzeczownik
czasownik