"abolish the death penalty" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "abolish the death penalty" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"abolish the death penalty" — Słownik kolokacji angielskich

abolish the death penalty kolokacja
  1. abolish czasownik + penalty rzeczownik = znieść karę śmierci
    Zwykła kolokacja

    Law 5218 of 14 July 2004 abolished the death penalty completely.

    Podobne kolokacje: