"only remedy" — Słownik kolokacji angielskich

only remedy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyny środek zaskarżenia
  1. only przymiotnik + remedy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But now he had a second chance, and it was the only remedy.

    Podobne kolokacje: