"only card" — Słownik kolokacji angielskich

only card kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyna karta
  1. only przymiotnik + card rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is the only card that may be played this way.

    Podobne kolokacje: