"online search" — Słownik kolokacji angielskich

online search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania on-line
  1. online przymiotnik + search rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Be aware of a place, or places, where online searches can be carried out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo