BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"once pay" — Słownik kolokacji angielskich

once pay kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś zapłać
  1. pay czasownik + once przysłówek
    Zwykła kolokacja

    And you are paid once for the job - just like the majority of people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo