"on one's post" — Słownik kolokacji angielskich

on one's post kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś poczta
  1. on przyimek + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I just want to do my stuff and get back on post."

    Podobne kolokacje: