"on one's implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: on the implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś wprowadzenie
  1. on przyimek + implementation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Details on ext3cow's implementation can be found in a 2005 paper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo