"on one's blog post" — Słownik kolokacji angielskich

on one's blog post kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś poczta bloga
  1. on przyimek + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I just want to do my stuff and get back on post."

    Podobne kolokacje: