"on implementation" — Słownik kolokacji angielskich

on implementation kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na wprowadzeniu
  1. on przyimek + implementation rzeczownik
    Silna kolokacja

    Details on ext3cow's implementation can be found in a 2005 paper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo