"on drinks" — Słownik kolokacji angielskich

on drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na napojach
  1. on przyimek + drink rzeczownik
    Silna kolokacja

    Back in the car, they fell on the food and drink.

    Podobne kolokacje: