"on celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

on celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na sławy
  1. on przyimek + celebrity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sometimes I wonder why they have to pick on celebrities?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo