"on a picture" — Słownik kolokacji angielskich

on a picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na obrazie
  1. on przyimek + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I worked with him about five years ago on a picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo