ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official withdraws" — Słownik kolokacji angielskich

official withdraws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik cofa
  1. official rzeczownik + withdraw czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    American athletic officials were furious and withdrew his amateur status, ending his career immediately.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo