ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official unveils" — Słownik kolokacji angielskich

official unveils kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik odsłania
  1. official rzeczownik + unveil czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Last year, officials unveiled an ambitious plan to develop an empty site next to the boardwalk known as the superblock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo