"official undertakes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik podejmuje
  1. official rzeczownik + undertake czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mexican officials have undertaken a similarly aggressive defense of their efforts, lobbying more intensively in Washington and spending $100,000 a month to hire three high-profile lobbying firms to assist them in getting their message out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo