"official stops" — Słownik kolokacji angielskich

official stops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne przerwy
  1. official rzeczownik + stop czasownik
    Luźna kolokacja

    The officials noticed and stopped the game to call a technical foul.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo