"official specifies" — Słownik kolokacji angielskich

official specifies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik określa
  1. official rzeczownik + specify czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    American officials have not specified the location of the plant.