ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official reveals" — Słownik kolokacji angielskich

official reveals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik wyjawia
  1. official rzeczownik + reveal czasownik
    Luźna kolokacja

    Unlike usual announcements, officials did not reveal the specifications of the entire roller coaster.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo