ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official replies" — Słownik kolokacji angielskich

official replies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne odpowiedzi
  1. official rzeczownik + reply czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Local officials reply that their first responsibility during the recession has been to hang on to New York's economic base in financial services.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo