"official pushes" — Słownik kolokacji angielskich

official pushes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne pchnięcia
  1. official rzeczownik + push czasownik
    Luźna kolokacja

    In response, the island's elected officials are pushing secession.

powered by  eTutor logo