PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official presses" — Słownik kolokacji angielskich

official presses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne prasy
  1. official rzeczownik + press czasownik
    Zwykła kolokacja

    That would leave officials hard pressed to keep their promise of an affordable trip to the ball park, where seats cost $6 to $8.

powered by  eTutor logo