"official overrules" — Słownik kolokacji angielskich

official overrules kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik odrzuca
  1. official rzeczownik + overrule czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Evidence has emerged that high officials at the agency overruled their professional staff and ignored expert advisory committees when they rejected the application.

    Podobne kolokacje: