ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official misleads" — Słownik kolokacji angielskich

official misleads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik myli
  1. official rzeczownik + mislead czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After the first adjustment was announced, investors complained that Mr. Serra and other senior officials had misled them when they did not ignore them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo