"official linked" — Słownik kolokacji angielskich

official linked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik połączył
  1. link czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two former officials linked to it were detained for questioning last week in an effort to learn more about the case.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo