ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"official known" — Słownik kolokacji angielskich

official known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik znany
  1. know czasownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Boggs is one of numerous public officials known to have drinking problems during the time.

    Podobne kolokacje: