"official kills" — Słownik kolokacji angielskich

official kills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne zabicia
  1. official rzeczownik + kill czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    American officials said today that they were making steady progress and had killed many Qaeda fighters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo