"official justifies" — Słownik kolokacji angielskich

official justifies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik usprawiedliwia
  1. official rzeczownik + justify czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Israeli officials justify it as an essential military step in time of crisis.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo