"official forces" — Słownik kolokacji angielskich

official forces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne siły
  1. official rzeczownik + force czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The officials are forcing us to come this way.

powered by  eTutor logo