"official directs" — Słownik kolokacji angielskich

official directs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik kieruje
  1. official rzeczownik + direct czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So officials of the Japanese ministry directed reporters to Meidi-ya, a major supermarket chain here.

powered by  eTutor logo