"official conducts" — Słownik kolokacji angielskich

official conducts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne zachowania
  1. official rzeczownik + conduct czasownik
    Zwykła kolokacja

    The funeral train stopped at every station along the way, so that the officials of each town could conduct necrological services for him.

powered by  eTutor logo