"official cited" — Słownik kolokacji angielskich

official cited kolokacja
Popularniejsza odmiana: cite officials
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik zacytował
  1. cite czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    South Korean news reports, citing military officials, said the entire new project would cost roughly $5.2 billion.

powered by  eTutor logo