"cite officials" — Słownik kolokacji angielskich

cite officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacytuj urzędników
  1. cite czasownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    South Korean news reports, citing military officials, said the entire new project would cost roughly $5.2 billion.

powered by  eTutor logo