"of exception" — Słownik kolokacji angielskich

of exception kolokacja
Popularniejsza odmiana: of exceptions
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyjątku
  1. of przyimek + exception rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I would call for an end to this situation of exception.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo