"odd time" — Słownik kolokacji angielskich

odd time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny czas
  1. odd przymiotnik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was an odd time to build a new hospital.

    Podobne kolokacje: