"occasionally send" — Słownik kolokacji angielskich

occasionally send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od czasu do czasu wysyłaj
  1. send czasownik + occasionally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The Times also occasionally sent journalists abroad to get special stories.