"obtain tickets" — Słownik kolokacji angielskich

obtain tickets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uzyskaj bilety
  1. obtain czasownik + ticket rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You may obtain tickets for the day of the tour only.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo