"notice the way" — Słownik kolokacji angielskich

notice the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zauważ droga
  1. notice czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "We're more likely to draw the eye than to avoid notice the way we are."

    Podobne kolokacje:

podobne do "notice the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "notice the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne