"normally run" — Słownik kolokacji angielskich

normally run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykle pobiec
  1. run czasownik + normally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I saw that, despite the emergency, the communications systems were running quite normally.