ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"normally focus" — Słownik kolokacji angielskich

normally focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykle nacisk
  1. focus czasownik + normally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It is published weekly, and normally focuses on African-American issues.

powered by  eTutor logo