ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"normally feature" — Słownik kolokacji angielskich

normally feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykle cecha
  1. feature czasownik + normally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The obverse side normally features an image of the subject with identifying information such as name and team.

powered by  eTutor logo