"nominal authority" — Słownik kolokacji angielskich

nominal authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nominalna władza
  1. nominal przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Long before that, the king had become a mere symbolic figure, remaining respected and untouchable, but having only nominal authority.