"nod vigorously" — Słownik kolokacji angielskich

nod vigorously kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiwnięcie głową energicznie
  1. nod czasownik + vigorously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The rest of the group nodded vigorously and muttered their agreement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo