"nod thoughtfully" — Słownik kolokacji angielskich

nod thoughtfully kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiwnięcie głową zapobiegliwie
  1. nod czasownik + thoughtfully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Sam nodded thoughtfully, but made no further comments for a moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo