"next season" — Słownik kolokacji angielskich

next season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): następna pora roku
  1. next przyimek + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But at least we have the consolation of a place in Europe next season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo