"new image" — Słownik kolokacji angielskich

new image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy wizerunek
  1. new przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Thus a new image was created for both the market and the city.

    Podobne kolokacje: