"new host" — Słownik kolokacji angielskich

new host kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy gospodarz
  1. new przymiotnik + host rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Meantime they could do nothing, except wait for the next move from their new hosts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo