"new Garden" — Słownik kolokacji angielskich

new Garden kolokacja
Popularniejsza odmiana: new garden
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy Ogród
  1. new przymiotnik + garden rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I do like to hear about a new garden in the planning.

    Podobne kolokacje: