"negatywny efekt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "negatywny efekt" po polsku

negatywny efekt

rzeczownik
  1. negative effect  
    przeciwieństwo: positive effect

"negatywny efekt" — Słownik kolokacji angielskich

negative effect kolokacja
  1. negative przymiotnik + effect rzeczownik = negatywny efekt
    Bardzo silna kolokacja

    It can also have a negative effect on growth and development.

powered by  eTutor logo