ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"necessarily buy" — Słownik kolokacji angielskich

necessarily buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniecznie kup
  1. buy czasownik + necessarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Silver said he does not necessarily buy that scenario.

powered by  eTutor logo